Spørsmål og svar

Kan jeg lage mine egne sjekklister?

Ja, du kan lage sjekklistene fra bunn av eller kopiere noen av våre ferdiglagde og endre de slik at de passer din bedrift.

Hvilke funksjoner vil systemet ha når det er ferdig?

Denne typen systemer blir aldri ferdig. Det vil alltid være forbedringer som kan lages for at det skal være enklere å bruke. Basisfunksjonaliteten vil være sjekklister, risiko analyse og avvikshåndtering.

Virker den uten internett?

Vi vet at flere av dere jobber i områder med dårlig dekning til tider. Det står ganske høyt på listen vår å få på plass

Hvilke integrasjoner har dere med andre systemer?

Vi jobber med et API hvor andre systemer kan koble seg opp og hente ut ønsket informasjon. Det vil bli gjort tilgjengelig i løpet av 2023.